Varje år gör Svenskt näringsliv, som är en organisation som arbetar för att främja företagandet, mätningar för att kartlägga hur företagsamheten i Sverige ser ut. Mätningarna sammanställs i en omfattande rapport, som bland annat talar om hur många nya företag som startats under året, hur många företagare som är ungdomar respektive äldre personer (det vill säga personer som är äldre än 64 år), och hur många företag som startas och drivs av kvinnor. Mätningarna rapporteras på både nationell och kommunal nivå. Syftet med statistiken är att kartlägga om antalet personer som driver företag har ökat eller minskat sen föregående år.

Svensk företagsamhet 2018

I årets upplaga av rapporten konstaterar man att andelen företagsamma personer, det vill säga andelen personer som driver ett företag, är 12,3%. För andra mätningen i följd har siffran stått stilla, vilket tyder på ett oförändrat företagsklimat. Däremot växer andelen kvinnor som är företagsamma till 7,7%, vilket är den högsta nivån någonsin. Man kan också se att Gotland är det län som har den högsta andelen företagsamma personer, medan Västmanland har den lägsta. Om man istället tittar på kommuner utmärker sig Danderyd som den mest företagsamma kommunen, medan Oxelösund kniper bottenplaceringen som den minst företagsamma.

Nystartade företag

Sedan förra årets mätning har nyföretagandet minskat, och de siffror som man ser i årets mätning är de lägsta på tio år. Det betyder att det har startats färre företag i år än på länge, vilket tyder på att någonting kan behöva göras för att förbättra företagsklimatet. De flesta nystartade företagen finns idag i Stockholms län, medan Blekinge har den lägsta andelen nya företag. På kommunnivå innehar Danderyd topplaceringen med flest nyetablerade företag, medan Årjäng hamnar i botten på listan.

Äldre och företagande

18,9% av Sveriges företagsamma personer är äldre än 64 år. Det är en förhållandevis låg siffra, vilket indikerar att mer kan behöva göras för att underlätta för äldre att driva företag. Störst andel äldre företagare finns på Gotland.