I Svenskt näringslivs mätning över den svenska företagsamheten under år 2018 finns det ett län som står ut lite extra i positiv bemärkelse, och det är Halland, som i årets mätning utmärker sig som ett riktigt företagarlän. Halland är nämligen det enda län där nyföretagandet har ökat sedan året innan. I övriga landet har antalet nystartade företag minskat, och årets resultat visar på de lägsta siffrorna på tio år.

I Hallands län är andelen företagsamma personer 14,2%, vilket är något högre än riksgenomsnittet på 12,3%. Hallands företagsamhet placerar sig dessutom i topp i alla de olika kategorier som Svenskt näringsliv mäter. För femte året i rad ökar den kvinnliga företagsamheten i länet. I årets mätning hamnar den på 8,3%.

I Hallands län, vars kommuner utgörs av Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka, utmärker sig Kungsbacka som den kommun som har störst andel företagsamma invånare. Falkenberg klättrar dock på listan, och är den kommun där företagandet ökar mest.

Nyföretagsamheten gör Hallands län unikt

Medan nyföretagandet har stått stilla i resten av landet har det ökat i Halland. Också här utmärker sig Kungsbacka kommun, som är den kommun i länet där nyföretagsamheten är starkast. Den största ökningen i andel nystartade företag står dock Varbergs kommun för. Det är dessutom inte bara nyföretagandet som ökar i Hallands län, utan även andelen nystartade företag som drivs av kvinnor och av unga personer. Det gör att Hallands län är unikt i landet, eftersom nyföretagsamheten stiger i alla avseenden.

Företagsamhet bland äldre personer

21% av de företagsamma i Hallands län är äldre, det vill säga personer som är över 64 år. Också det är något högre än riksgenomsnittet som ligger på drygt 18%. Om man jämför kommunerna inom Hallands län finner man att Laholms kommun har den högsta andelen äldre företagsamma personer (26.1%), medan Kungsbacka kommun har den lägsta andelen (18,7%).