Handelshögskolan i Stockholm finansieras framför allt med privata medel. Skolan strävar efter att hitta och utveckla talanger som sedan kan ta ledande befattningar inom privat och offentlig sektor. Med sina ungefär 2000 studenter är det en förhållandevis liten skola. Här kan man välja att studera på institutionerna för redovisning och finansiering, företagande och ledning, marknadsföring och strategi, nationalekonomi, finansiell ekonomi, eller juridik, språk och ekonomisk statistik. Skolan erbjuder utbildningar både på kandidat- master- och PhD-nivå. Dessutom har den en internationellt erkänd MBA-utbildning.

Handelshögskolan i Stockholm vill genom sina utbildningar bidra till att skapa en svensk affärsverksamhet med höjd och framgång. Skolan strävar efter att vara ett av de ledande lärosätena i Europa, och har ett nära samarbete med näringslivet både när det gäller undervisning och forskning. Skolan startade 1909, och tog då emot 110 studenter. Från början var utbildningen två år lång. Skolan har funnits i sina nuvarande lokaler på Sveavägen i Stockholm sedan 1926.

Som student på Handelshögskolan i Stockholm blir man en del av en unik gemenskap. Studentlivet är intensivt, och här finns något som passar alla. Eftersom skolan har många studenter som kommer från andra länder får även studentlivet en internationell prägel. Dessutom får studenterna goda möjligheter att knyta kontakter även utanför Sveriges gränser, både genom skolans internationella studenter och genom möjligheten att själva studera utomlands.

Skolan har många traditioner som går hela vägen tillbaka till dess start. Till exempel välkomnas alla nya studenter under en traditionsenlig välkomstvecka som är fullspäckad med olika aktiviteter. Under veckan får de nya studenterna både en chans att lära känna varandra och att bekanta sig med skolan och, i de fall de har flyttat till Stockholm för att studera, med sin nya hemstad. På skolan finns det också en rad olika spännande föreningar och studentklubbar som man kan engagera sig i, och det hålls regelbundna föreläsningar och events för studenterna.