På Handelshögskolan vid Göteborgs universitet finns det både utbildningar och forskning. Skolan strävar efter att anta ett globalt perspektiv, och dess fokus ligger på att skapa en hållbar samhällsutveckling. Både forskningen och utbildningen vill påverka, och att bidra till att skapa en positiv samhällsutveckling. För att kunna åstadkomma det är skolan engagerad i det omgivande samhället, och samarbetar tätt med näringslivet. Utbildningen utgår ofta från aktuella samhällsproblem, på vilka man sedan applicerar lämpliga analysmetoder. Skolan har en ämnesmässig bredd eftersom den är en del av Göteborgs universitet, och därför underlättas ett tvärvetenskapligt arbetssätt och samarbete över ämnesgränserna.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har tre olika ackrediteringar; EQUIS, AACSB och AMBA. Det kallas för en Triple Crown-ackreditering, och är ett bevis på att skolan håller en mycket hög kvalitet på alla sätt. Ackrediteringen visar också att skolan kan konkurrera med de stora ekonomi- och affärsskolorna världen över. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har högt uppsatta mål, och strävar efter att utbilda studenter som är eftertraktade på den internationella marknaden.

Vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet studerar nästan 7000 studenter, varav ungefär 4000 är heltidsstudenter. Skolan har mycket kunniga lärare, och dessutom bjuder den in ungefär 200 intressanta och framstående gästföreläsare från näringsliv och samhälle varje år. Skolan startades 1923, och den första kullen av studenter bestod av nio personer som undervisades i nationalekonomi, handelsteknik (som idag kallas för företagsekonomi), ekonomisk geografi och rättsvetenskap, samt i språken tyska, engelska, franska och ryska. Idag kan man studera på fyra olika program; ekonomi, logistik, juridik och samhällsvetenskaplig miljövetenskap. Dessutom bedriver skolan utbildning på både magister- och masternivå, samt på forskningsnivå. Det är alltså möjligt att doktorera på skolan. Utöver det är det möjligt att söka till fristående kurser för att själv kombinera ihop sin utbildning. På det sättet är det lätt att hitta en utbildning som passar.