På IHM Business School kan du studera marknadsföring, försäljning, ledarskap, ekonomi eller affärsutveckling. Skolan är en av de främsta inom sitt område, och utbildningen är mycket högt ansedd. Skolan erbjuder utbildningar för privatpersoner, men även för företag som vill kompetensutveckla sin personal.

IHM Business School har funnits i femtio år, och har alltid arbetat för att utbilda människor som har drivkraft och vilja att göra skillnad och lära nytt. I en värld som är stadd i ständig förändring krävs nytänkande och framåtanda, och det är några av skolans fokusområden. Genom en strävan efter att inte fastna i gamla hjulspår bryter IHM Business School ny mark och stärker det svenska näringslivets konkurrenskraft.

IHM Business School erbjuder en rad olika utbildningar, både över kort och lång tid. Skolan är privat och ägs av den ideella stiftelsen IHM. Skolans drift, utveckling och utbud styrs helt av marknadens efterfrågan och behov.

IHM Business School har en rad olika lärare, och alla är mycket skickliga inom sitt område. För att få arbeta som lärare på IHM Business School krävs det att man är ett riktigt näringslivsproffs med stor praktisk erfarenhet av det som man ska undervisa om. Varje år anlitar skolan ungefär 300 olika experter för att undervisa på de olika programmen och kurserna. De som arbetar på IHM Business School brinner för att dela med sig av sina kunskaper och för att se andra utvecklas, men även för att lära sig tillsammans med kursdeltagarna.

Sammanfattningsvis kan man säga att IHM Business School är en skola som befinner sig mitt i ett föränderligt, internationellt affärslandskap. Skolan bidrar till att forma omvärlden, samtidigt som den också låter sig formas av den samma. På det sättet kan den erbjuda både individer och företag utbildningar som gör nytta både nu och i framtiden, och som ökar så väl företagets som individens konkurrenskraft. IHM vill vara näringslivets ledande affärsskola.