Miljövänliga lån för företaget

Att tänka på miljön blir mer och mer populärt. Vi källsorterar vårt avfall, köper ekologisk mat och väljer miljömärkt el från vind- och vattenkraft. Nu är det dessutom möjligt att teckna ett grönt företagslån för dig som vill vara extra miljömedveten. Den svenska storbanken Nordea har nämligen lanserat ett lån för alla företagare som värnar om miljön och som vill stärka sitt hållbarhetsarbete. Det är det perfekta lånet för dig som är miljömedveten.

Hållbara investeringar

Det gröna lånet öppnar upp möjligheten för små och medelstora företag att tänka hållbart även när det gäller lån. Hållbarhetsarbete är idag ett viktigt sätt för företagare ta ställning för just miljön. På det sättet blir det både ett goodwill-arbete som kan fungera som positiv marknadsföring för företaget i fråga, men också en möjlighet att ta ansvar för vår gemensamma miljö.

Fördelaktiga villkor

Även om den absolut viktigaste aspekten, och den största vinsten, med gröna lån naturligtvis är de effekter som de kan ha på miljön är det också värt att nämna att villkoren för de gröna lånen är mer förmånliga än vad villkoren för traditionella lån är. På det sättet kan både miljön och de företag som tecknar lån gynnas.

Positivt för miljön

Genom de gröna lånen för företag hoppas Nordea på att de ska kunna göra en reell skillnad för miljön. Banken ställer särskilda krav på de företag som ansöker om lånet. Till exempel finns det ett krav på att fastighetsbolag som vill teckna ett grönt lån ska ha en energieffektivitet som är minst 25 procent bättre än vad som krävs i de nu gällande svenska byggnadsreglerna. Banken strävar också efter att kunna erbjuda gröna lån till företag som redan arbetar med miljövänlighet och hållbarhet. Det gör man genom att erbjuda lån till företag som arbetar med förnyelsebar energi, det vill säga vattenkraft, vindkraft, solenergi eller bioenergi.