Sverige i topp i jämställdhet

I en internationell undersökning med mål att kartlägga hur jämställd affärsvärlden är i olika länder hamnar Sverige i det absoluta toppskiktet. Där har vi sällskap av de nordiska grannländerna. Topp fyra utgörs av Sverige, Norge, Finland, och Island. Andra europeiska länder, exempelvis Storbritannien, ligger en bra bit efter Sverige på listan.

Politisk makt och delad föräldraledighet

Två av de aspekter som gör att Sverige placerar sig högt på listan är kvinnors politiska makt och män och kvinnors lika möjligheter. Här spelar naturligtvis våra kvinnliga partiledare och övriga toppolitiker en avgörande roll. Att flera av dem dessutom har blivit mammor och varit föräldralediga under sin mandatperiod skadar knappast heller. Just den svenska föräldraledigheten och möjligheten att dela den mellan barnets båda föräldrar är nämligen också en av de saker som gör att Sverige placerar sig i topp.

Vana vid jämställdhetsarbete

I Sverige har kampen för jämställdhet mellan kvinnor och män pågått i många år, och under 70-talet intensifierades den ytterligare. Det var också då som jämställdhet i affärsvärlden hamnade på den politiska agendan på riktigt, och sedan dess har stora framsteg gjorts. Ett av de mest avgörande är, som sagt, den könsneutrala föräldraförsäkringen, vilken ger båda föräldrarna samma möjlighet att stanna hemma och ta hand om barnen när de är små. På samma sätt ger den också båda föräldrarna samma chans att gå tillbaka till arbetet.

Jämställdhet bra för affärerna

Det finns ett flertal olika undersökningar som visar på att jämställdhet är bra för affärerna, både för det enskilda företaget och för landet i stort. Jämställda styrelserum, politiska partier och en blandning mellan kvinnliga och manliga chefer gynnar alltså alla. Det är dessutom inte bara företagets vinst och omsättning som gynnas av jämställdhet. Även börsvärden och aktiekurser har visats kunna påverkas positivt av att man släpper in kvinnor i de annars så mansdominerade styrelserummen.