Det är Sveriges företag och företagare som, i stor utsträckning, lägger grunden för stora delar av vårt samhälle. Tack vare företag och företagare kan vi handla mat och kläder, resa, renovera hemma och så vidare. Utan företag som tillhandahåller varor och tjänster försvinner det utbud som vi är vana vid. Dessutom påverkar företagens beslut att anställa, avveckla, investera och så vidare samhället även på ett mer övergripande plan, eftersom det avgör hur många människor som kan få en anställning, och hur mycket pengar som kan betalas in i skatt till staten. På det sättet är företagen mycket viktiga för Sverige, och kan nästan liknas vid landets ryggrad. Därför är det naturligtvis viktigt att vi alla hjälps åt för att skapa ett gott företagsklimat. Det innebär att man arbetar för att det ska bli enkelt att starta och driva företag och att anställa personal.

När man pratar om företagsklimat handlar det ofta om regleringar på nationell eller internationell nivå, det vill säga om regler och förordningar som gäller antingen inom Sveriges gränser eller i affärer med andra länder. Internationella regler kan också vara sådana som gäller för flera länder, till exempel för alla länder som är medlemmar i EU. Sådana här regler, lagar och förordningar kan bland annat handla om hur frihandelsavtal tecknas, eller om hur skattetrycket, det vill säga hur mycket skatt ett företag betalar, antingen underlättar eller avskräcker från att anställa personal.

Även om det naturligtvis är mycket som avgörs nationellt och internationellt är det viktigt att även komma ihåg att företag också verkar på en lokal arena. I det lokala, det vill säga företagets direkta närmiljö, påverkas mycket av kommunen. En kommun kan inte stifta lagar som påverkar företagandet, men hur de arbetar med tillstånd och tillsyn, hur de ser på företagande och vilket utrymme företag tillåts ta i förhållande till den offentliga sektorn är alla aspekter som påverkar det lokala företagsklimatet.